ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัณฑ์พิสุทธิ์

PUNPISUTH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000857
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2491 พ.ศ. (75 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
5/7/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 153 ถนนเยาวพานิช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า