ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันชัยพานิช

THE WANCHAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491001217
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/6/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/6/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 320,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 81 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า