ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกาโน

LOCARNO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลกาโน (ID: 0103490000641) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/11/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1166 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103490000641
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/11/2490 พ.ศ.
(76 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/11/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง