ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งมุ่ย

YONG MUI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103489000781
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2489 พ.ศ. (77 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/8/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 237 ตรอกอาเนียกง ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า