ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซินจือเก๊ก

CHISIN BOOK STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103483000223
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2483 พ.ศ. (83 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
22/10/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3 ตึกเทียนกัวเทียน ปากตรอกโรงกะทะ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า