ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะล้ง

HAH LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000966
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/7/2492 พ.ศ. (74 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/7/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 29 ถนนเพาะพาณิชย์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า