ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามีลาห์ เอนเตอร์ไพรส์

JAMEELAN ENTERPRISES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102524000124
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2524 พ.ศ. (42 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/6/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 693 หมู่บ้านมิตรภาพ ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงหนองบอน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า