ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งซุ่นกี่

NG SOON KEE LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490001167
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2490 พ.ศ. (76 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/10/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1153 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า