ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยกวงเจี่ย

YONG KWUNG CHIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001785
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 257 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า