ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอาทิตย์

SUNBEAM LTD. PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000804
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 456-458 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า