ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยามาเก็นเทรดดิ้ง

YAMAKEN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000038
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 68/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า