ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาะพาณิชย์

POHPANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001584
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
21/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 120 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า