ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีด้าเทรดดิ้ง

IIDA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000381
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8 ถนนเพาะพาณิชย์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า