ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีอำไพ

LIENG SENG HUAD REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003137
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/11/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 295 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า