ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็งอุ้ย

KENG UI PARTNERSHIP LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000046
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 136 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า