ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ท.การค้าไทย

P.T. THAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003005
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 872-874 ถนนอุนุวงษ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า