ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไทยการค้า

SINTHAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496003161
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 14 ตรอกโรงพิมพ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า