ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไทยพัฒนาพานิช

EEAHTHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496002939
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 144 ถนนวาณิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า