ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำสวัสดิ์

NAM HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496001576
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 11,700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 248 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า