ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบฮั่วล้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000899
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2499 พ.ศ. (68 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
2/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 38 ถนนเพาะพาณิชย์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า