ห้างหุ้นส่วนสามัญ กาแลกซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

GALAXTE INTERNATIONAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000249
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/5/2515 พ.ศ. (52 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
17/5/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 87 อาคารนายเลิศ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า