ห้างหุ้นส่วนสามัญ จาวลาอิมปอร์ต

CHAWLA IMPORT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102508000883
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2508 พ.ศ. (58 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/12/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ถนนเพาะพานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า