ห้างหุ้นส่วนสามัญ กุมารพานิชย์

KUMAR BROTHERS REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504001125
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2504 พ.ศ. (62 ปี 5 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/10/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 701/5 ซอยสำเพ็ง ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า