ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุงเทพไนล่อนอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

KRUNGTHED NYRON REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102517000106
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2517 พ.ศ. (50 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/2/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 92-98 ซฮยสามพี่น้อง ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า