ห้างหุ้นส่วนสามัญ จาวลาแอนด์ เอโซ เซียต

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จาวลาแอนด์ เอโซ เซียต (ID: 0102510000496) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/8/2510 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 23 ชั้น 5 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102510000496
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/8/2510 พ.ศ.
(56 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/8/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง