ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก.ห้างอมรมิตร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/6/2513 พ.ศ. (53 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
23/6/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 701/4 ซอยสำเพ็ง ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า