ห้างหุ้นส่วนสามัญ กู๊ดลักเทรเดอร์ส (ซาร์ดารีลาลแอนด์ซันซ์)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102513000195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2513 พ.ศ. (54 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/4/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1271/14 ซอยสารภี 2 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า