ห้างหุ้นส่วนสามัญ กโรเวอร์คลอเทียร์ส แอนด เร็นเติ้ล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102512000027
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2512 พ.ศ. (55 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/1/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 982/7 ถนนสุขุมวิท (ใก้ลซอย 42) ตรงข้ามโรงเรียนสยามวิทยา แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า