ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยูเชียงไถ่

YOO CHIANG THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001476
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 138 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า