ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีระวรรณ

CHIRAWAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509013203
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2509 พ.ศ. (57 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/11/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 82/30-31 ถนนราชปรารภ แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า