ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทอน มาร์เก็ตติ้ง

EASTERN MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510000331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2510 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/1/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 362 ซอยตัดใหม่ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า