ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมสมาน

CHIEM SAMARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510000641
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2510 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/1/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 165-167 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า