ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.มิตรสัมพันธ์

A. MITR SUMPHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509014676
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2509 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/12/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 141 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า