ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุทัศน์

SRISUTASANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509013751
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2509 พ.ศ. (57 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/12/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 201/71 ซอยประดู่ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า