ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองฟ้า

LIANG HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509015001
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2509 พ.ศ. (57 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/6/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 164/5 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า