ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไพศาล

YING PHAISAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103510001451
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2510 พ.ศ. (57 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
7/2/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 152 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า