ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียซิลค์

ASIA SOLK LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509012002
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2509 พ.ศ. (57 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/10/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า