ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเทยิ่นโชยิ

BANGKOK TEIJIN SHOJI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509014391
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2509 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/12/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,540,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 149 อาคารธนาคารสหมาลายัน ชั้น 7 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า