ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสวัสดิ์เทกซ์ไทล์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103509014731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2509 พ.ศ. (57 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/12/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 85 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า