ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ถาวร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001435
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/7/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
6/7/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,030,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 64 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว