ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตังล้ง

TANG LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001394
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 690 (ตึกโชคชัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว