ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวมีนบุรี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000536
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/12/2493 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/12/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 26 หมู่ที่ 10 ริมคลองแสนแสบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว