ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดทำไม้หมอน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000276
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2490 พ.ศ. (77 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
16/4/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 86 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้