ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์จิ๊บฮะฮวด

CHIP HAH HUAT SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
17/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 10/5 หมู่ 10 บางโพ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้