ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลหลี

SOONLEE SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002358
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
14/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 729 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้