ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์ย่งเฮงเส็ง

YONG HENG SENG SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003497
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
29/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 550,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 6/1 ถนนประชาราษฏร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้