ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์เม่งยู่เส็ง

MENG JOO SENG SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003675
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32/9 ถนนประชาราษฎร์ (บางโพ) แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้