ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์หย่งฮงหลี

YONG PONG LEE SAW MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002113
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 99-100 ถนนดำรงรักษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้