ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไม้ไทย

THAI UNION TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002528
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
18/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 217 ก. แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้