ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์

UNION TIMBER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001530
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9/3 ถนนดำรงรักษ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้